องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.หนองหงส์

    รายละเอียดข่าว

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.หนองหงส์     เอกสารประกอบ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.หนองหงส์
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565