องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

งานนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


รายงานผลนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)    เอกสารประกอบ

รายงานผลนโยบาย No Gift Policy ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ