องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 


กิจกรรมทำบุญเพื่อเสริมสร้างการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลอบต.หนองหงส์ ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

กิจกรรมทำบุญเพื่อเสริมสร้างการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลอบต.หนองหงส์ ประจำปี 2564    เอกสารประกอบ กิจกรรมทำบุญเพื่อเสริมสร้างการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการให้แก่พนักงานส่วนตำบลอบต.หนองหงส์ ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564