องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


ประกาศ อบต.หนองหงส์ เรื่องรายงานการับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ อบต.หนองหงส์ เรื่องรายงานการับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

ประกาศ อบต.หนองหงส์ เรื่องรายงานการับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ