องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ