องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2566    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปะมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ