องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

ข้อบัญญัติงบประมาณ


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ส่วนที่ 3

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ส่วนที่ 3    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ส่วนที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ