องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 


รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว

รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)    เอกสารประกอบ รายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2564