องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบหกเดือน )

    รายละเอียดข่าว

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบหกเดือน    เอกสารประกอบ

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบหกเดือน )
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ