องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564



    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ย. 2563