องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 


คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

    รายละเอียดข่าว

คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง    เอกสารประกอบ คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เรื่อง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2562