องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 


แบบ สขร. 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

    รายละเอียดข่าว

แบบ สขร. 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน

    เอกสารประกอบ แบบ สขร. 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ค. 2552