องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


รายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปี 2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปี 2562    เอกสารประกอบ

รายงานการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ