องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 


คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

    รายละเอียดข่าว

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

    เอกสารประกอบ คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ค. 2552