องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 


จัดประชุมพนักงานเพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน 2 พฤษภาคม 2562

    รายละเอียดข่าว

จัดประชุมพนักงานเพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน 2 พฤษภาคม 2562    เอกสารประกอบ จัดประชุมพนักงานเพื่อแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน 2 พฤษภาคม 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 พ.ค. 2562