องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 


งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552(ส่วนที่ 1-2-3)

    รายละเอียดข่าว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552(ส่วนที่ 1-2-3)

    เอกสารประกอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552(ส่วนที่ 1-2-3)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ค. 2553