องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 


มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

    รายละเอียดข่าว

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน    เอกสารประกอบ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2565