องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 

 

 

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม


ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของอบต.หนองหงส์

    รายละเอียดข่าว

ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของอบต.หนองหงส์     เอกสารประกอบ

ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมของอบต.หนองหงส์
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ