องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 


ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554

    รายละเอียดข่าว

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554

    เอกสารประกอบ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ก.ค. 2554