องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๕๖  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  ร่วมกับ ศบกต. ได้จัดทำโครงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยมี นายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการป้องกันโรคระบาดสัตว์ ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับความรู้จากวิทยากรเพื่อไปถ่ายทอดความรู้ในชุมชน และมียาถ่ายพยาธิสัตว์ และก้อนเกลือแร่  แจกฟรี เพื่อสามารถไปใช้ประโยชน์กับสัตว์ได้
2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21