องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์


 สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 8 ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ โดยมีนายหัตถชัย  เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ พร้อมบุคลากรสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ลงสำรวจพื้นที่ลำห้วยแห้ง  หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหงส์  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อขุดสระกักเก็บน้ำ ให้ประชาชนในพื้นที่อุปโภคน้ำ ในปีงบประมาณ 2556 นี้
2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21