องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพของ อสม. สถานีกาชาดสิรินธร


เมื่อวันที่  ๒๐ เมษายน  - วันที่ ๒๒ เมษายน  ๒๕๕๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ร่วมกับ สถานีกาชาดสิรินธร จัดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพของ อสม. สถานีกาชาดสิรินธร  โดยศึกษาดูงานชุมชนหนองสาหร่าย  ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  แวะไหว้พระวัดถำเสือ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และศึกษาเรียนรู้การทำเทียนที่บ้านเทียนหอม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  ซึ่งโครงการได้รับความร่วมมือจากบุคลากร และ อสม. สถานีกาชาดสิรินธร ด้วยดี
2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21