องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๔-๕ เมษายน ๒๕๕๖  นายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  พร้อมด้วย พนักงานลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหนองหงส์เกมส์ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  โดยได้รับเกียรติจาก  สจ.มนตรี  รักษ์ศรีทอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน หนองหงส์เกมส์ ครั้งที่ ๗  มีกิจกรรม การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันชักเย่อ การแข่งขันวิ่งกระสอบ การแข่งขันวิ่งเปี้ยว เป็นต้น  สำหรับวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕  เวลา ๑๘.๑๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้รับเกียรติจาก  สส.ประกอบ รัตนพันธ์ กล่าวปิดงาน การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองหงส์เกมส์ ครั้งที่ ๗  ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีประชาชนในตำบลหนองหงส์  เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน
2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21