องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด "นาป่าเกมส์" ครั้งที่ ๕


เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ นายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "นาป่าเกมส์" ครั้งที่ ๕ ณ โรงเรียนนาป่าประชาสรรค์  หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน
2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21