องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


ฉลองพุทธยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลหนองหงส์และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมโครงการววิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ "ฉลองพุทธยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า" โดยสวมชดขาวและปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ -๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสสำคัญทางพุทธศาสนา