องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖


เมื่อวันที่ ๑๑ -๑๒ มกราคม ๒๕๕๖  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้มีโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖  ซึ่งนายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาอบต.หนองหงส์ ได้มอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมการจัดงานวันเด็กในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน ทั้ง ๑๔ หมู่บ้าน ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็กและเยาวชน ร่วมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป
2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21