องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานีกาชาดสิรินธร


เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐ น.   นายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงาน ข้าราชการ อบต.หนองหงส์ ,ผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบของสถานีกาชาดสิรินธร เข้าร่วมโครงการวันพ่อแห่งชาติ โดยมีการวางพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง,การแสดงของผู้สูงอายุ การแสดงของเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดสิรินธร ,การมอบเกียรติพ่อดีเด่น ประจำหมู่บ้าน การมอบรางวัลให้กับนักเรียนในเขตตำบลหนองหงส์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวา มหาราช