องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลหนองหงส์และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมออกกำลังกาย เล่นกีฬา และทำกิจกรรมนันทนาการ ณ สนามกีฬาใกล้บ้าน


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลหนองหงส์และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมออกกำลังกาย เล่นกีฬา และทำกิจกรรมนันทนาการ ณ สนามกีฬาหรือสนามกีฬาใกล้บ้าน ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษ๓าคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ตามโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจ์เดย์ โดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และอำเภอทุ่งสง แจ้งดำเนินการ
2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21