องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


กิจกรรมท้องถิ่นสัมพันธ์


เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง พนักงานทั่วไป เข้าร่วมวันท้องถิ่นสัมพันธ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน  ซึ่งปี่นี้ อบต.นาหลวงเสนเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรม มีการแข่งขันกีฬา การวิ่งกระสอบ การวิ่งสามขา การชักเย่อ การแข่งขันเปตอง เป็นต้น