องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการงานลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๕


เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดงานวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๕ โดยมีนายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีกิจกรรม การรำวงเวียนครก วงศิลา และมีการแสดงของนักเรียน เยาวชน ประชาชน ในเขตตำบลหนองหงส์และพื้นที่ใกล้เคียง มีการประกวดนางนพมาศ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้รับความร่วมมือจากประชาชน และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวอย่างคับคั่ง