องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ขอให้ประชาชนงดเว้นการฆ่าสัตว์ และการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นการทรมานสัตว์ ตลอดจนอบายมุขทุกชนิด รวมทั้งการละเล่นอื่นๆ ที่ไม่สมควร ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21