องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรราา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สถานีกาชาดสิรินธร


เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ร่วมกับ สถานีกาชาดสิรินธรและ ชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหงส์ ร่วมกันจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สถานีกาชาดสิรินธร โดยมีนายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรม การถวายพานพุ่มเงิน - ทอง ของหน่วยงานราชการ,ชมรมผู้สูงอายุ และองค์กรต่างๆในตำบลหนองหงส์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้มอบของที่ระลึกให้แก่พ่อดีเด่น จำนวน 5 คน ในหมู่บ้านต่างๆ ,มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เรียนดี นักเรียนที่ยากจน และชมการแสดงชุดถวายพระพรของอสม.ต.หนองหงส์ ทั้งนี้ชมรมผู้สูงอายุได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และพัฒนารอบๆบริเวณสถานีกาชาดสิรินธรด้วย...
2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21