องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์เชิญชวนประชาชนทำความดรงดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว ประจำปี ๒๕๕๕


ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุชภาพ(สสส)และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดโครงการ "'งดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล"เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและโอกาสฉลองพุทธยันตี ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นการเชิญชวนองค์กรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จึงขอเชิญชวนให้ภาครัฐ เอกชนและประชาชนทุกท่าน ร่วมทำความดี เข้าร่วมโครงการเพื่อปฏิญาณตนงดเหล้า โดยสามารถเข้าร่วมลงนามผู้ปฏิญาณตน งดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง ประจำปี ๒๕๕๕ ได้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เวลา ๐๘.๓๐ น. -๑๖.๐๐น. ในวันและเวลาราชการ