องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ รอบเมืองทุ่งสง


เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยเดินรอบเมืองทุ่งสง โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ กลุ่ม ชุมชน ในอำเภอทุ่งสงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างถ้วนหน้า เวลา ๑๙.๐๙ น. ได้มีพิธีถวายพานพุ่มเงิน - ทอง ของหน่วยงานราชการ และองค์กร ชุมชน ต่างๆ ในอำเภอทุ่งสง หลังจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงถวายพระพร และจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมทั้งจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๘๔ นัด
2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21