องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


โครงการ "หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมทุกวันพระ"


#นายอำเภอทุ่งสง นายถิรนาถ เอสะนาซาตัง เป็นประธานในพิธีทำบุญตามโครงการ "หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมทุกวันพระ"

ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ วัดควนไม้แดง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายปรีชา ทรงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ นักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลหนองหงส์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมโครงการ "หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมทุกวันพระ"

ซึ่งเป็นนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธ เพื่อรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติมุ่งมั่นรักษาศีล 5 เพื่อสร้างสังคมที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรมอย่างยั่งยืน

 

2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21