องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (วัด ๕ส) กิจกรรมจิตอาสาทำความดี พัฒนาพื้นที่วัดคงคาเจริญ เพื่อพัฒนาวัด โรงเรียน และชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


วันที่21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณลานวัดคงคาเจริญ หมู่ที่2 ตำบลหนองหงส์

💙นายปรีชา ทรงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ และนายอาคม พรหมศร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน พนักงาน อบต.หนองหงส์

💙ร่วมกับครู และนักเรียนโรงเรียนวัดคงคาเจริญ และวัดคงคาเจิญ ดำเนินการจัดกิจกรรมภายใต้ขอบเขตของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (วัด ๕ส) กิจกรรมจิตอาสาทำความดี พัฒนาพื้นที่วัดคงคาเจริญ เพื่อพัฒนาวัด โรงเรียน และชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

📀#ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองหงส์ ได้ที่ ..

Facebook : อบต.หนองหงส์

เว็บไซต์ : อบต.หนองหงส์

📀#ติดต่อสอบถาม #ร้องเรียน #เรื่องทั่วไป #เรื่องด่วน

☎️โทร. 0-7584-5192

2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21