องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


โครงการ อบต.หนองหงส์ พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 7-24 มีนาคม 2566


นายปรีชา ทรงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดทำโครงการ อบต.หนองหงส์ พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 7 – 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ประชาชนชาวตำบลหนองหงส์ หน่วยงานของรัฐและเอกชน เข้าร่วมโครงการฯ

 

2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21