องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


จัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566


วันเสาร์ ที่18 มีนาคม 2566 ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่2 จัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยมี นายปรีชา ทรงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานครู พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เข้าร่วมในพิธี

และในโอกาสนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้ขอบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดปกป้องคุ้มครองให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน อบต.หนองหงส์ และพี่น้องประชาชน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ และมีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นสืบไป

2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21