องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


วันพุธ ที่11 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช หมู่ที่7 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชนำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ตำบลหนองหงส์ พนักงาน อบต.หนองหงส์ ดำเนินการตามกิจกรรมจิตอาสาปล่อยปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21