องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


โครงการแปลงสาธิตการทำเกษตรปลอดภัย


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการแปลงสาธิตการทำเกษตรปลอดภัย (กิจกรรมเกี่ยวข้าว) ในพื้นที่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหงส์  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ  50 คน 

2023-02-03
2021-10-12
2021-03-10
2020-10-22
2020-07-29
2020-07-09
2020-06-22
2019-12-27
2019-12-18
2019-10-24