องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


โครงการแปลงสาธิตการทำเกษตรปลอดภัย


เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการแปลงสาธิตการทำเกษตรปลอดภัย (กิจกรรมเกี่ยวข้าว) ในพื้นที่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหงส์  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประมาณ  50 คน 

2024-01-17
2023-12-06
2023-11-27
2023-10-23
2023-09-04
2023-08-14
2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21