องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


กิจกรรมสร้างการรับรู้ให้แก่นักเรียน เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเกิดผล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนไม้แดง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ให้แก่นักเรียน เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทย และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ในระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม 2563