องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการพืชผักสมุนไพรห่างไกลโรค


เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ร่วมกับชมรม อ.ส.ม. สถานีกาชาดสิรินธร จัดโครงการพืชผักสมุนไพรห่างไกลโรค ณ สถานีกาชาดสิรินธร