องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


กิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลเจ้าเกล้าเจ้าอยู่หัว