องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ภายใต้กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day ตำบลหนองหงส์


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ได้จัดโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ภายใต้กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Big Cleaning Day ตำบลหนองหงส์ และได้รับเกียรติจากนาย ช โชคชัย คำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเป็นประธานในพิธีเปิด