องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


กิจกรรมประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561


เมื่อวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2561 องค์การหบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดกิจกรรมประชุมพนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561