องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการลดและแยกขยะมูลฝอยในชุมชน ณ โรงประชุมหมู่บ้านหมู่ที่ 14 (บ้านยวนไม้ขาว) โดยมีนายวิญญ์  สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว