องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


การประชุมคณะพัฒนาฯและประชาคมระดับตำบลหนองหงส์


เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ ได้จัดการประชุมคณะพัฒนาฯและประชาคมระดับตำบลหนองหงส์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 3) ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง โดยมีนายหัตถชัย เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานเปิดโครงการ