องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ นาเกิดคัพ ครั้งที่ 8


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์  ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ นาเกิดคัพ ครั้งที่ 8 ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหงส์  อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายหัตถชัย  เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานในพิธี โดยมีทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 ทีม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน