องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th

 
 
 


โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561


เมื่อวันที่ 2-17 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงสส์ได้จัดทำโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีนายหัตถชัย  เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์เป็นประธานเปิดโครงการ  ซึ่งมีผู็เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน

2023-07-17
2023-06-26
2023-06-22
2023-06-21
2023-03-27
2023-03-20
2023-02-20
2023-02-03
2023-01-16
2023-01-11