องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.nonghongs.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื่อจัดทำเวทีประชาคมแผนสุขภาพตำบลหนองหงส์


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหงส์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื่อจัดทำเวทีประชาคมแผนสุขภาพตำบลหนองหงส์ โดยมีนายหัตถชัย  เมืองจีน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์ เป็นประธานเปิดโครงการ  ณ สถานีกาชาดสิรินธร  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน